Hướng dẫn sử dụng WPS Presentation (Bài 14)

Hướng dẫn sử dụng WPS Presentation (Bài 14)

Mở đầu

Chào mọi người lại là mình đây. Zero đây! Tiếp tục seris hướng dẫn sử dụng WPS Presentation từ cơ bản đến nâng cao. Bắt đầu

Link tải wps: https://www.wps.com/ 

The Power and Versatility of WPS Presentation

Slide Preview

Có một số cách để xem trước hiệu ứng chuyển tiếp.
Sau khi thêm hiệu ứng chuyển tiếp, hãy chuyển đến tab Animation và nhấp vào Preview.
Sau khi thêm hiệu ứng chuyển tiếp, hãy chuyển đến cửa sổ tác vụ Slide Transition và nhấp Play.
Để xem trước dưới dạng trình chiếu, bấm vào Slide Show trong cửa sổ tác vụ Slide Transition.
Trong cửa sổ tác vụ Slide Transition, chọn hiệu ứng chuyển tiếp trong phần Apply to Selected Slide và chọn hộp kiểm AutoPreview ở phía dưới.

Mẹo: Để xóa lược đồ hoạt hình, hãy nhấp vào biểu tượng Scheme Animation trong tab Animation và chọn No Animation trong phần Apply to Selected slides trong cửa sổ tác vụ Animatio-Scheme.

Slide Show Tab trong WPS

Start Slide Show trong wps

Mục đích của Kingsoft Presentation là cho phép người dùng tạo các bài thuyết trình có thể được trình bày dưới dạng trình chiếu. Khi trình chiếu bắt đầu, các slide được đặt lại kích thước cho toàn màn hình. Bạn có thể đặt nơi bắt đầu trình chiếu của mình trong Bản trình bày Kingsoft. Bạn có thể bắt đầu từ đầu, From Current Slide hoặc tạo một Custom Slide Show.

Start from the Beginning trong wps

Để bắt đầu trình chiếu từ đầu, hãy chọn một trong các cách sau:
Nhấp từ Start trong tab Slide Show.
Chọn trang chiếu đầu tiên và nhấp vào Slide Show ở dưới cùng bên phải của cửa sổ

Start from the Current Slide trong wps

Để bắt đầu trình chiếu từ trang chiếu hiện tại, chọn một trong các cách sau:
Nhấp vào từ From Current Slide trong tab Slide Show.
Chọn trang chiếu hiện tại và nhấp vào Slide Show ở dưới cùng bên phải của cửa sổ.

Custom Slide Shows trong wps

Define Custom Slide Show trong wps

Để tùy chỉnh trình chiếu để chỉ hiển thị các trang chiếu đã chọn thay vì toàn bộ bản trình bày, hãy làm như sau:
(1) Trong tab Slide Show, bấm vào Custom SlideShow. Hộp thoại Custom Slide Show sẽ xuất hiện.
(2) Trong hộp thoại Custom Slide Show, bấm New.
(3) Hộp thoại Define Custom Show sẽ xuất hiện để bạn chọn các trang chiếu bạn muốn thêm vào Custom Slide Show. Nhấp vào Add để xác nhận các lựa chọn.

Để chọn nhiều trang chiếu, chọn một trang chiếu, sau đó nhấn và giữ trong khi chọn các trang chiếu khác.
Để sắp xếp lại các slide, chọn một slide trong Slides in Custom Show. Nhấp vào nút mũi tên để di chuyển các trang chiếu đã chọn lên và xuống danh sách.
(4) Trong hộp Slide Show Name, nhập tên.
(5) Nhấp OK để quay lại hộp thoại Custom Slide Show.
(6) Nhấp vào Show để xem trước Custom Slide Show.

Remove Custom Slide Show

Để xóa Custom Slide Show, hãy thực hiện các bước sau:
(1) Chọn Custom Slide Show trong tab Slide Show.
(2) Trong hộp thoại Custom Slide Show, chọn Custom Slide Show bạn cần xóa và nhấp vào Delete.
(3) Nhấp Close khi hoàn tất.
Mẹo: Khi xóa Custom Slide Show, các slide sẽ vẫn còn trong bản trình bày tương ứng, nhưng sẽ không còn được đánh dấu là một phần của Custom Slide Show.

Slide Show Settings trong WPS 

Set the Show Type

Kingsoft Presentation cho phép người dùng tạo bản trình bày dưới dạng trình chiếu cho cả loa và cho kiốt. Hai loại chương trình khác nhau có thể đáp ứng nhu cầu của các tình huống khác nhau. Để đặt loại chương trình, hãy làm theo các bước dưới đây:
(1) Chọn Setup Show trong tab Slide Show. Hộp thoại Set Up Show sẽ mở và hiển thị
(2) Trong phần Show Type, chọn loại trình chiếu bạn cần.

Presented by a Speaker

Trình chiếu được trình bày bởi loa là loại được sử dụng phổ biến nhất cũng như loại chương trình mặc định. Luồng của bản trình bày được kiểm soát theo cách này và người nói có thể chọn sử dụng chức năng tự động phát. Chức năng này cho phép người nói dừng lại, thêm chi tiết, ghi lại lời tường thuật, sử dụng công cụ bút và thoát khỏi chương trình bằng cách nhấn . Loại chương trình này có thể được sửa đổi theo các bước sau:

(1) Nhấp vào Setup Show trong tab Slide Show. Hộp thoại Set Up Show sẽ mở và hiển thị
(2) Trong phần Show Type, chọn Presented by Speaker.
(3) Trong phần Show Slides, đặt phạm vi trang sẽ được trình bày. Tất cả là tùy chọn mặc định.

(4) Để lặp lại trình chiếu slide liên tục, hãy chuyển đến phần Show Optionsvà kiểm tra Loop Continuously until “Esc”.

(5) Nhấp OK để hoàn thành thao tác.

Có ba cách để bắt đầu một trình chiếu:
Nhấp vào Slide Showở dưới cùng bên phải của cửa sổ.
Chọn From Current Slide trong tab Slide Show.

(6) Nhấn để bắt đầu hiển thị từ trang chiếu hiện tại. Nếu các hình ảnh động trong bản trình bày được thiết lập để bắt đầu khi nhấp vào, chúng sẽ không thể hiển thị. Nếu các hình động được thiết lập để bắt đầu với trước đó, thì các hình động tiếp theo sẽ tự động bắt đầu.

Browsed at a Kiosk

Bản trình bày sẽ tự động phát khi loại trình chiếu được đặt thành Browsed at a Kiosk. Loại trình chiếu này phù hợp cho các chương trình trong triển lãm hoặc hội nghị nơi người nói hoặc người thuyết trình không thể điều khiển trình chiếu. Loại chương trình này tương tự như Presented by Speaker, nhưng luồng của bản trình bày không thể được kiểm soát bằng chuột. Để đặt loại chương trình thành Browsed, hãy thực hiện các bước sau:

(1) Nhấp vào Setup Show trong tab Slide Show. Hộp thoại Set Up Show sẽ mở và hiển thị
(2) Trong phần Show Type, chọn Browsed at a Kiosk.
(3) Trong phần Show Slides, đặt phạm vi của các trang sẽ được trình bày. All là tùy chọn mặc định.
(4) Nhấp OK để hoàn thành thao tác.

Các browed tại một loại chương trình kiosk tương tự như loại được trình bày bởi loại chương trình loa. Nếu các hình ảnh động trong bản trình bày được thiết lập để bắt đầu khi nhấp vào, chúng sẽ không thể hiển thị. Nếu các hình động được thiết lập để bắt đầu với trước đó, thì các hình động tiếp theo sẽ tự động bắt đầu. Được duyệt tại một loại chương trình Kiosk sẽ lặp lại liên tục theo mặc định. Để thoát chương trình, chỉ cần nhấn .

Hide Slide

Để ẩn các trang chiếu nhất định trong trình chiếu mà không xóa chúng, hãy làm theo các bước dưới đây:
(1) Chọn trang chiếu bạn muốn ẩn.
(2) Mở tab Slide Show và chọn Hide Slide để ẩn slide đã chọn trong khi trình chiếu.
(3) Bên cạnh slide ẩn, biểu tượng slide ẩn sẽ xuất hiện với số slide bên trong.
Mẹo: Để xóa thao tác ẩn, chọn trang chiếu và bấm Hide lần nữa.

Tạm kết

Mình xin gác bút tại đây.Hẹn gặp các bạn trong bài viết lần sau!

Link phần trước: https://chiasekienthuc365.net/hoc-powerpoint/huong-dan-su-dung-wps-presentation-bai-13/

Admin An Khang

Hãy đọc, hãy học, hãy làm!
Hãy làm những việc nhỏ khi nó còn dễ, và hãy làm những việc lớn khi nó còn nhỏ. Nếu bạn chưa làm được hãy chia sẻ với chúng tôi, Chiasekienthuc365 sẽ hỗ trợ bạn!